8/03/2004

پیشنویس منشورِ وب‌لاگ‌نويسانِِ ايران

  1. آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‏ی عرصه‏های حیاتِ فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصارِ هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ‏كس را نمی‏توان از آن محروم كرد. كانونِ وب‌لاگ‌نویسانِ ایران از این حق در تمام عرصه‌ها به خصوص عرصه‌ی فضاهای اینترنتی و وب‌لاگ‌ها دفاع می‌کند.


  2. كانونِ وب‌لاگ‌نویسانِ ایران با هر گونه سانسورِ اندیشه و بیان مخالف است و خواستارِ امحای همه‌ی شیوه‌هایی است كه، به صورتِ رسمی یا غیررسمی، با فیلترینگ یا تهدید یا دستگیری مانعِ فعالیت وب‌لاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی می‌شود.


  3. وب‌لاگ‌ها وطن ندارند و نویسنده یا نویسندگان‌شان، در محدوده‌ی وب‌لاگ‌ها، ملزم به رعایت قوانین محل زندگی خود نیستند. تنها ملزم به رعایت قوانین عام و جهان‌شمول هستند.


  4. كانون رشد و شكوفایی زبان‌های متنوعِ كشور را از اركانِ اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهمِ مردمِ ایران می‌داند و تلاش می‌کند امکانات فنی برای طراحی فوت یا نشر وب‌لاگ‌های زبان‌های متنوع کشور را میسر کند.


  5. كانون رشد هنری، ادبی و فنی وب‌لاگ‌ها را از اهداف خود می‌داند و تمام مساعی خود را برای اعتلای وب‌لاگ‌نویسی ایرانیان به کار می‌بندد.


  6. هویت مجازی نویسنده یا نویسندگان وب‌لاگ‌ها یا کسانی که در نظرخواهی‌ها شرکت می‌کنند یا به هر نحو دیگری در فضای اینترنتی فعالیت می‌کنند محترم است و افشای آن تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه‌یی مجاز نیست.


  7. نویسنده یا نویسندگان وب‌لاگ‌ها را نمی‌توان تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه‌یی به نوشتن یا ننوشتن مطلبی مجبور کرد.


  8. كانون از حقوقِ مادی و معنوی، حیثیتِ اجتماعی و امنیتِ جانی، حرفه‌یی، وبلاگ‌نویسانِ ایران دفاع می‌كند.


  9. كانونِ وب‌لاگ‌نویسانِ ایران مستقل است و به هیچ‌ نهادی (جمعیت، انجمن، حزب، سازمان و ...)، دولتی یا غیرِ دولتی، وابسته نیست.


  10. هم‌كاری وب‌لاگ‌نویسان در كانون با حفظِ استقلالِ فردی آنان بر اساسِ اهدافِ این منشور است.

2بیان و اندیشه:

Blogger Fozoolak گفت:

بند شماره سه :3- وب‌لاگ‌ها وطن ندارند و نويسنده يا نويسندگان‌شان، در محدوده‌ی وب‌لاگ‌ها، ملزم به رعايت قوانين محل زندگی خود نيستند. تنها ملزم به رعايت قوانين عام و جهان‌شمول هستند.
ذکر اين نکته اگرچه حقيقتيست غيرقابل انکار اما بدليل ابهام موجود درآن (عمانطور که ساير دوستان هم تذکر دادند) نياز به اصلاح دارد. از بعضي از منتقدان وطني بعيد نيست که فردا انتقادی به اين مضمون بشنويم که وبلاگ نويسان اشخاص بي وطني هستند که نسبیت به ميهنشان هيچ احساس وظيفه و مسئوليتي نميکنند و...غيره..
البته من متوجه هستم که آين جمله چنين معني را القاء نميکند اما همانطور که گفتم ميتواند مورد سوء استفاده منتقداني که نه به قصد صلاح ، بلکه به قصد کوبيدن اين حرکت پا به ميدان ميگذارند قرار گيرد.
ميتوان اين جمله را بدينترتيب اصلاح نمود:
3- اينترنت فضايي جهانيست واز لحاظ قوانين تابع قانون قضائي کشور خاصي نيست بنابراين نويسنده يا نويسندگان وبلاگها، در محدوده‌ی اين فضای مجازی، ملزم به رعايت قوانين محل زندگی خود نيستند. تنها ملزم به رعايت قوانين عام و جهان‌شمول هستند......
فکر ميکنم ذکر اين نکته مانع سوء استفاده کيهان نويسان و متهم کردن وبلاگنويسان به بي وطني گردد.
تا نظر دوستان چه باشد..
فضولک

1:01 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

بند سوم را نیز قبول دارم

www.nikkar.blogsky.com

11:36 PM  

Post a Comment

<< خانه