2/13/2006

از قتل عام زندانیان سیاسی در ایران جلوگیری کنیم

در روزهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان گوهر دشت کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. یک زندانی سیاسی جان سپرده است و یک زندانی محکوم به دوبار اعدام ناپدید شده است. مسئولین زندان گفته بودند که اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود تک تک زندانیان اعدام خواهند شد..

با توجه به وقایع اخیر و بیش از 150 اعدام در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وبا توجه به سابقه دولت ایران در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 ما از مردم دنیا و مجامع بین المللی می خواهیم که هر چه زودتر هیئتی را برای بررسی وضع زندانیان سیاسی به ایران بفرستند و با بازرسی های مکرر و فشار برای آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله وبلاگ نویسان و کارگران و دانشجویان زندانی از تکرار یک فاجعه دیگر جلوگیری کنند.

از همه هموطنان تقاضا داریم که با همه توان خود برای آگاه سازی جوامع بین المللی از ابعاد نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ایران به پا خیزند و با امضا تومار زیر و فرستادن آن برای دوستان و آشنایان و تماس با مقامات بین المللی؛ مصاحبه با رادیوها و تلویزیون های خارجی آنها را از خطر فاجعه یک قتل عام دیگر در زندان های ایران با خبر سازند.

کانون وبلاگ نویسان ایران (پن‌لاگ)

6بیان و اندیشه:

Anonymous Deutsch-Iranisches Forum گفت:

eutsch-Iranisches Forum

10:38 PM  
Blogger Winston گفت:

This comment has been removed by a blog administrator.

12:14 AM  
Anonymous Winston گفت:

I'd like to become a member of PENLOG

12:18 AM  
Anonymous ebaygal گفت:

Hoe does one join penlog?

za

3:51 PM  
Anonymous Anonymous گفت:

This is very interesting site... Relpax versus imitrex for migraine Hot asian moms sucking cock Lesbianas pics Humidifier steam industrial Kitchenaid dishwashers kitchen aid dishwasher Floor mats cadillac manufacture of digital direct printing equipment Free mcse 2003 training Buy celebrex keyword crafts luxury home decor for less renault laguna instrukcja obsugi

5:12 AM  
Anonymous Anonymous گفت:

That's a great story. Waiting for more. »

7:42 AM  

Post a Comment

<< خانه