9/16/2005

جلسه پالتاک کانون وبلاگ نویسان ایران برای مبارزه با سانسور


Paltalk Room: Social Issues -->PenLog

1بیان و اندیشه:

Anonymous Anonymous گفت:

http://news.gooya.com/politics/archives/036430.php
جان يک وبلاگ نويس در زندان تبريز در خطر است، تبريزنيوز

12:05 AM  

Post a Comment

<< خانه