1/21/2005

کانون وبلاگ نویسان ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط آرش سيگارچی است

هنوز رسوایی شکنجه‌ی وب‌لاگ‌نويسان و اعتراف‌گرفتن از آن‌ها در جريان است که روزنامه‌نگار و وب‌لاگ‌نويس ديگری دستگير شد.

آرش سيگارچی سردبير روزنامه‌ی "گيلان امروز" و نويسنده‌ی وب‌لاگ "پنجره‌ي التهاب" به جرم آزادانديشی دستگير و روانه‌ی زندان لاکان رشت شد. به دليل مستقل و غيرحکومتی بودن او پوشش خبری وسيعی در موردش صورت نگرفته است.

کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران ضمن محکوم کردن دستگيری و زندانی شدن آرش سيگارچی نسبت به سرنوشت مجتبا سميعی‌نژاد هم ابراز نگرانی می‌کند و خواهان آزادی هر چه سريع‌تر ايشان و ساير زندانيان سياسی به‌خصوص روزنامه‌نگاران و وب‌لاگ‌نويسان دربند است.

از تمام وب‌لاگ‌نويسانی که به آزادی انديشه بها می‌دهند تقاضا می‌کنيم وب‌لاگ خود را محلی برای اعتراض به دستگيری وب‌لاگ‌نويسان کنند. دستگيری هر وب‌لاگ‌نويس بايد موجب گشودن جبهه‌ی جديدی برای دفاع از آزادی بيان و يورش به دشمنان و محدودکننده‌گان اين آزادی باشد.

کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران (پن‌لاگ)

3بیان و اندیشه:

Blogger . گفت:

انتخابات کانون کی و کجا با حضور چه کسانی برگزار شد؟!

1:46 AM  
Blogger . گفت:

دوستان عزیز من نی لبک هستم از صعود برهنه.در جریان انتخاباتنبوده ام چرا که حتی یک ایمیل هم به آدرس من نرسیده؟!می تونم بپرسم چرا؟

9:35 PM  
Anonymous Anonymous گفت:

Thank you for another one of your resultless news about Mullahs getting kicked out of

MULLAH IS LIKE NO GOOD KHODA FOREVER!
As Long as People still say Shokreh Khoda!
Mullah & evil Islam will stay!

http://injast.com/index.html

8:53 PM  

Post a Comment

<< خانه