10/15/2004

لطفا" بخوانید و نظر بدهید:

طی بررسی‌ها و جمع‌بندی از نظرات ارائه شده در مورد اساسنامه تغييرات زير در متن آن داده شده است. لطفا چنان‌چه تغييرات ديگری مد نظر داريد يا در مورد اين تغييرات نظرات موافق و مخالفی وجود دارد بيان کنيد:

ماده‌يِ 16- مواردِ تعليق يا سلبِ عضويت:

ب- از دست دادن شرايط عضويت مانند تعطيلی وب‌لاگ يا ننوشتن مطلب جديد، بدون عذر موجه، به مدت طولانی (بيش از سه ماه).

ماده‌يِ 17- ترتيبات وآثار سلبِ عضويت:

ب- در صورتي كه توضيحات يا دفاعِ عضوِ موردِ بحث به نظرِ شورای دبيران قانع كننده نباشد، شورای دبيران به عضو مربوطه پيش‌نهاد استعفا می‌دهد چنان‌چه عضو با پيش‌نهاد استعفا موافقت نكرد عضويت وی به حالت تعليق درآمده و موضوع برای تصميم نهايی به مجمع عمومی ارجاع می‌شود.

ماده‌يِ 23- شورای دبيران:

شورای دبيرانِ پن‌لاگ مركب از 9 عضوِ اصلي و 4 عضوِ‌جانشين است كه همه‌گي را مجمعِ عموميِ عاديِ سالانه انتخاب مي‌كند.

10بیان و اندیشه:

Anonymous Anonymous گفت:

كاملا مورد پذيرش است.موفق باشيد.

3:32 PM  
Anonymous Anonymous گفت:

It is acceptablle.
Hengam Damsaz
داستاني است

3:36 PM  
Blogger زيتون گفت:

عذر موجهش چطوریه؟ نامه از والدین با دکتر؟:) البته اگه شوخی باعث سلب عضویت نشه:)

2:30 AM  
Blogger Reza Ali گفت:

عذر موجه يعني چه و چه کسي تعيين مي کند که چه عذری موجه است ؟؟؟

12:11 PM  
Blogger سیامک گفت:

کاملاً موافقم.
سیامک
گزارش به خاک ایران

12:49 AM  
Blogger آرمین گيله مرد گفت:

سلام ... با این تغیرات موافقم

6:25 PM  
Anonymous Anonymous گفت:

به نر من بسته به اینکه کانون نهادی صنفی باشد یا سیاسی , مراتب تعلیق عضویت در آن نیز متفاوت خواهدبود.نی لبک هستم...http://neylabak1.blogspot.com

6:20 PM  
Anonymous amir گفت:

??????????????

1:02 PM  
Anonymous amir گفت:

??????????????

1:03 PM  
Anonymous hossein گفت:

sale no mobarak

1:05 PM  

Post a Comment

<< خانه