9/06/2005

بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران( پن لاگ) به مناسبت آزادی محمدرضا نسب عبداللهی

کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ) آزادی محمدرضا نسب عبداللهی نویسنده وبلاگ " وب نگار" را به همه وبلاگ نویسان و آزادیخواهان تبریک میگوید. محمدرضا نسب عبداللهی تنها به دليل نوشتن در وبلاگ شخصي اش به "توهين به رهبري و تبليغ عليه نظام" متهم و به شش ماه حبس و يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده و از اسفند ماه گذشته در زندان رفسنجان در بند بود..

کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ) زندانی کردن انسانها به دلیل عقاید و نوشته هایشان را نقض بدیهی ترین حقوق انسانی و منشور بین المللی حقوق بشر میداند و هر گونه پرونده سازی جدید بر علیه محمدرضا نسب عبداللهی و دیگر وب نویسان را محکوم میکند. کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ) از دولت ایران میخواهد که حق آزادی بیان را به رسمیت بشناسد و دیگر وبلاگ نویسان دربند از جمله مجتبی سمیعی تژاد که عیلرغم تبرئه از جرم خود همچنان در زندان به سر میبرد را فورا آزاد کند.

کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ)
.

0بیان و اندیشه:

Post a Comment

<< خانه