2/27/2008

اعتراض کانون وبلاگ نویسان ایران به بازداشت ابراهیم مهرنهاد برادرِ یعقوب مهرنهاد

پس از فراخوان عمومی کانون وبلاگ نویسان ایران برای لغو حکم اعدام یعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و وبلاگ نویس بلوچ، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در جهت مهار اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی آزادیخواهان اقدام به دستگیری و بازداشتابراهیم مهر نهاد، برادر 16 ساله یعقوب مهر نهاد، کرده است. این اقدام تعرضی آشکاربه حق و حقوق قانونی فعالین مدنی و منتقدان دولت است.

در ایران که به بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه مبدل شده است بهای مطالبه حقوق انسانی بازداشت، شکنجه , اعدام و اذیت و آزار و گروگان گیری افراد خانواده است.
کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ) گروگان گیری نزدیکان زندانیان سیاسی و همچنین صدور احکام اعدام و بازداشت برای فعالین حقوق بشر، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران تجاوز به حقوق مدنی اهل قلم در ایران را قویاً محکوم می‌کند و ازنهادهای ناظر حقوق بشر درخواست دارد این گونه روش‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران علیه آزادی بیان را در جوامع بین المللی
مورد رسیدگی قرار دهند.

کانون وبلاگ نویسان ایران - پن لاگ

Labels: ,

2بیان و اندیشه:

Anonymous سهیک گفت:

دوستان تنظیم کننده اعلانیه پن لاگ این متن ایرادات زیادی دارد و نشان ازاینکه متاسفانه تنظیم کنندگان ازسواد ادبی مناسبی برخوردار نیستند
محکوم می کند غلط است چون جمله را تمام می کند وبجای آن بایستی محکوم کرده گذاشته می شد چون جمله ادامه دارد
من این ایراد درا قبلا درگروپ اشاره کردم وموارد دیگررا ولی متاسفانه دیکتاتوری حاکم برمدیریت غیرقانونی هم بیسواد است وهم انتقاد پذیرنیست
متاسفم از اینکه پنلاگ به دست این بی سوادان اداره می گردد
موفق باشید.....بامشادتابناک

4:03 PM  
Blogger آکــــــــــــــام گفت:

وبلاگ اعضای کانون وبلاگنويسان ايران به روز است

6:26 PM  

Post a Comment

<< خانه