3/01/2005

گزارش جلسات تهيه مقدمات اجلاس جهانی جامعه اطلاعات سازمان ملل متحد

(۱)
برای شرکت در جلسات تهيه مقدمات " اجلاس جهانی جامعه اطلاعات سازمان ملل متحد " در شهر ژنو ، به دعوت " گزارشگران بدون مرز" و به نمايندگی از" کانون وبلاگ نويسان ايران " چند روزی در ژنو بودم . عصر چهارشنبه ، پس از رسيدن همه ي اعضای گروه خودمان به " ژنو " شروع به تقسيم کارها و برنامه ريزی برای روز پنجشنبه کرديم.
روز پنجشنبه ، از ساعت 9 صبح که وارد ساختمان اصلی سازمان ملل شديم تا 6 شب كارهمگی مان شده بود دوندگي در تالارهاي مختلف و راهروهای های عريض و طويل و از اين طبقه به اون طبقه !!همايش ها ...جلسات ...بحث ها ...مصاحبه ها ...تهيه گزارش ... ساعت 6:30 عصر به همت " گزارشگران بدون مرز " همايشي مطبوعاتی با شرکت بيش از 50 خبرنگار از کشورهای مختلف در کافه اي در مرکز شهر ( خارج از ساختمان اصلی سازمان ملل ) برگزار شد که به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داديم .
روز جمعه صبح، کمی زودتر به محل سازمان ملل رفتيم . در تالاراصلی اجلاس، ازنماينده ي دولت ايران " جواد صفايی " خواستم که به بيرون از تالاربيايد و حدود نيم ساعتی بحث و گفتگو کرديم که کمابيش از دادن پاسخ رُک و راست به پرسش ها طفره مي رفت ... دوست فرانسوی مان " ژوليَن " پرسيد شما که تمام تقصير ها راگردن جناح مقابل خودتان در دولت می اندازيد چرا از نقش " قاضی مرتضوی " در سرکوب ها و ... چيزی نمی گوييد ؟ " جواد صفايی " اخم کنان پيش ازهرچيزدرخواست کرد که از وی فيلم برداري نشود ! (بچه ها هم دوربين راخامو ش کردند ) بعدش هم گفت که کشور قانون داردو خاتمی نمی تواند يک شبه و سر خود" مرتضوی " رابرکنار کند و بايد مجلس اين کار را انجام دهد!!! که شايد چندين ماه طول بکشد ! در پاسخ به پرسش من که چرا درايران اينتر نت رافيلتر می کنيد ؟ و اصولا چرا " وبلاگ نويس ها امنيت ندارند ؟" اول منکر زندانی شدن وبلاگ نويس ها شد و بعد هم که اعلاميه و عکس 3 نفر رانشانش دادم گفت : بله عده اي شايد در زندان باشند چون در مملکت ما که اسلامی است نبايد در اينتر نت دروغ پردازي کنند " پس از بيش از نيم ساعت بحث و گفتگو جناب ايشان قول دادند که به محض مراجعه به ايران برای رهائی وبلاگ نويسان کاری انجام بدهند و قوانين فيلترينگ اينترنت هم بازبيني شود و فقط سايت های هرزه نگاري رافيلتر کنند . البته کمی هم در اين باره که اصلا چرا بايد سايت های حتی هرزه نگاري هم مسدود شود بحث کرديم که مسلما همه جا از " دين اسلام " مايه گذاشتند و بهشت و جهنم و بحث های تکرار ی مذهبی را پيش کشيدند ! جناب ايشان در تمام مدت بحث مي گفت که نبايد از کشور ايران چهره بدی در دنيا نشان بدهيم و حکومت ايران اصلا ديکتاتوري نيستيم و ... سوا ل کردم که چرا کشور ايران بزرگترين زندان خبرنگاران و وبلاگ نويسان در خاورميانه هست ؟ جناب ايشان معتقد بودند که امريکا با توطئه و به اسم وبلاگ نويسی در صدد تهاجم فرهنگی و نظامی به ايران هست !
(۲)

سراسر صبح جمعه به بحث و گفتگو با نمايندگان کشورهای مختلف از جمله ايران گذشت .بعد ازظهر هم درجلساتی که با نمايندگان دولت امريکا ، کانادا و چند کشور ديگر داشتيم حدود۳ ساعت به طور جداگانه در مورد سانسور اينترنتی و بقيه مسائل مربوطه به ايران گفتگو کرديم و قرار شد که نمايندگان آن کشورها به دولت ايران فشار بياورند و از جامعه جهانی درخواست کنند که فشار ها و دستگيری فعالان اينترنی قطع شود .." سازمان هاي غيردولتي " (ان جي او )مختلفی از کشور های گوناگون آمده بودند ، معمولا " ان جی او " ها تشکل های غير دولتی هستند و لی اعضاي گروهی که بعنوا ن " ان جی او جوانان ايرانی " در اين اجلاس شرکت کرده بودند چندين مرد با قيافه ی ماموران دولتی و حرکات مشکوک بودند ودختری متولد امريکا و دانشجو در لندن ! که فارسی اش از من به مراتب بهتر بود و با روسری در جلسات شرکت می کرد ! مسئول اين " ان جی او " کاملا دولتی - اسلامی مردی بود که گويا در دانشگاهی در لندن تدريس می کند ،جناب ايشان با قيافه کاملا " حاج آقايي " ( کسانی که فيلم دنيا با بازيگری " هديه تهرانی " رو ديده باشند می دانند چه می گويم ) .جناب ايشان بسان بقيه همراهان ايرانی شان بسيار بد اخم هم بود ! جالب ترين نکته درباره ي اين " نما يند گان جوانان ايرانی " اين بود که به غير از همان دختر خانم که حجابش ! از شال گردن آبی کوچک شروع و روزهای آخر به روسری بزرگ و کلفت مشکی ختم شد ! بقيه همگی بالا ی 35 سال داشتند . تا جايی که من می دانم ، 65 % جمعيت ايران زير 25 سال سن هستند و ايران از جوانترين کشورهای دنياست حالا چطور اين " ان جی او جوانان " دراين کشور نتوانسته از دانشجويان و دختران و پسرانی که از اينترنت استفاده می کنند و زير 25 هستند نماينده ای به ژنو بفرستد و مجبور بوده يک گروه 10 نفری مُسن رو بفرستد همگا ن می دانند ! شايد زيادی بد بين هستم ولی چندين بار از اين گروه ناهمگون و جوان !!! پرسيدم که شما در ايران چه خدمات اينترنتی انجام می دهيد و هدف تان از شرکت در اين اجلاس چيست که هرگز جواب مشخصی نگرفتم ! تنها موردی که هم اعضای اين گروه بدان اعتقاد داشتند و از من هم خواستند که به همراه گزارشگران بدون مرز گروه مشترکی درست کنيم و بر عليه حمله احتمالی امريکا به ايران اعتراض کنيم ! چون کشور ايران ( بخوانيد دولت ملاها ) در صحنه جهانی مظلوم واقع شده است !!! من گفتم که موضوع و برنامه اين کنفرانس حمله امريکا به ايران نيست کما اينکه موضوع رعايت نکردن حقوق بشر در کشور ها هم نيست والا بر عليه کشورهائی مثل ايران هزاران نفر می توانند از تجربيات شخصی زندگی در ايران کلی شهادت بدهند ! سايت اين گروه " Iranian Youth ICT NGO " فقط يک صفحه هست ! احتمالا شب قبل از اجلاس درست شده ! دوستانی که در ايران هستند می تونند به اين آدرس مراجعه بکنند و ببينند که اصلا چنين جريانی وجود فيزيکی در تهران دارد و يا فقط برای همايش های خارجی ساخته شده ! خيابون ديباجی جنوبی، ساختمان/آپارتمان بهار ، شماره23 ، بزرگ راه صدر ، تهران . تلفن 2565630 و دورنگار2901231

گفت وگوي کوتاهی هم با راديو فردا کردم که در اينجا می تونيد بشنويد .وقتی اين مصاحبه خودم رو شنيدم به نظرم مياد که کلی ازآن زده اند !
اين صندلی بزرگ در ميدان جلوی ساختمان سازمان ملل هست . نماد بمب ها و مين هائی است که پس از جنگ در کشورها به جا مانده و پای انسان های بی گناه رو قطع می کنه.

ساعت 6 عصر سالنی در دانشگاه ژنو توسط " گزارشگران بدون مرز " تهيه شده بود که برای چند ساعتی پس از توضيح در مورد اوضاع اينتر نت در کشور ايران و ... ، برنامه پرسش و پاسخ داشتيم که به سوالات حاضران جواب داديم

1بیان و اندیشه:

Anonymous Anonymous گفت:

من نمیفهمم این چه جور گزارشی هستش. "ملاقات داشتیم" و "صحبت کردیم" و "به پرسش ها پاسخ دادیم" چیه دیگه؟
چه حرف هایی زدید؟ پرسش ها چه بودند؟ ملاقات خصوصی با نماینده ی ایران چه فایده داره؟ جلسات و کنفرانس ها درباره ی چه بودند؟ هیچکدام از این سوال ها رو جواب ندادید و اسمش رو هم میذارید گزارش.

10:25 PM  

Post a Comment

<< خانه