5/04/2005

بيانيه‌ی کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران- پن‌لاگ به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات

آزادي عقيده و بيان حق هر انساني است و اين حق مستلزم آن است که کسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر- ماده 19

14 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات فرارسيد و باز هم در ایران بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین نماد آزادی بیان یعنی مطبوعات، به خاطر دشواری‌ها و محدوديت آزادی بیان بدترین روزگار حیات حرفه‌ای خود را می‌گذراند. گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرده است که ایران بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است، 12 روزنامه‌نگار به خاطر انتقاد از حکومت پشت میله‌های زندان به سر می‌برند، متهمان پرونده‌ی قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی مقیم کانادا هنوز آزاد هستند. خبرنگاران ایرانی و مطبوعات ایران در تهيه و انتشار اطلاعات، اين منبع قدرت مطبوعات و افکار عمومی در سراسر جهان، در تنگنا قرار دارند و انتشار رويدادهای خبری و مقالات انتقادی به ويژه درباره‌ی نقض حقوق بشر را با مجازات سنگین حبس و حتی توقف انتشار و لغو مجوز انتشار نشریه پاسخ می‌دهند. پن‌لاگ ضمن احترام به تمامی قربانیان عرصه‌ی مطبوعات و حمایت از آزادی زندانیان مطبوعاتی در سراسرجهان، خواهان آزادی و عدم پی‌گرد خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و وب‌لاگ‌نويسان زندانی يا در انتظار محاکمه است.

کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران-پن‌لاگ

0بیان و اندیشه:

Post a Comment

<< خانه