3/16/2005

بيانيه‌ی اصلاحی

متاسفانه هنوز ساعاتی از انتشار نامه‌ی سرگشاده به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حاضر در نشست 14 مارس 22 آپریل 2005 ژنو نگذشته بود. که توسط ايرنا از قول وکيل مجتبی سميعی‌نژاد آقای سيف‌زاده با خبر شديم مجتبا را می‌خواهند به اتهام "ارتداد" محاکمه کنند. به همين دليل متن ارسالی به کميسيون را اصلاح کرديم و برای کميسيون ارسال شد متن اصلاح شده به اين شرح است:بیانیه پن لاگ به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حاضر در نشست 14 مارس 22 آپریل 2005 ژنو

خانم‌ها، آقایان؛

اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حاضر در نشست 14 مارس 22 آپریل 2005 ژنو

همان‌گونه که اطلاع دارید دولت ایران ضمن عضویت در سازمان ملل و پذیرش اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که جزئی از تعهدات بین‌المللی این کشور محسوب می‌شود، هم‌چنان بطور گسترده به نقض اصول مصرح در این میثاق جهان شمول پرداخته و نص صریح ماده نوزدهم این میثاق بین‌المللی را که متضمن آزادی بیان و نشر و مبادله آزاد افکار و اندیشه و اطلاعات است مکرر و به طور برنامه‌ریزی‌شده نقض می‌کند.

پس از تعطیلی گسترده‌ی مطبوعات و روزنامه‌ها، جوانان و روزنامه نگاران و نویسندگان با استفاده از تنها روزنه‌ی موجود، یعنی امکانات اینترنتی مانند مقاله نویسی در سایت‌های خبری و هم‌چنین وب‌لاگ‌نویسی اقدام به نشر و انتشار افکار و عقاید خود می‌کنند که این بارهم رژیم با سانسور گسترده‌ی سایت‌های خبری اینترنتی و هم‌چنین تعقیب و دستگیری و زندانی کردن وب‌لاگ‌نویسان ‌بار دیگر در صدد نقض اصل نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر که تصریح می‌کند: "هرکس در کسب و اخذ و انتشار اطلاعات با توسل به هر وسیله ممکن آزاد است" برآمده است .

بطوری که هم اکنون :

- احضار و دستگیری وب‌لاگ‌نویسان و روزنامه نگاران منتقد حکومت هم‌چنان ادامه دارد که آخرین مورد آن دستگیری خانم نجمه امید پرور و همسرش محمدرضا نسب عبداللهی زوج وب‌لاگ‌نویس ایرانی است. توجه به وضعیت جسمی خانم نجمه امیدپرور که باردارنیز هست از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.

- احکام بلند مدت حبس برعلیه روزنامه نگاران و وب‌نویسان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بطور مستمر صادر می‌گردد. که آخرین‌اش 14 سال زندان برای آرش سیگارچی روزنامه‌نگار و وب‌لاگ‌نویس جوان ایرانی است.

- اقرارگیری و اعتراف‌گیری با توسل به شکنجه از زندانیان مطبوعاتی و وب‌لاگ‌نویسان با نسبت دادن اتهامات ساختگی و دروغین به ایشان در زندان‌های رژیم هم‌چنان ادامه دارد. آخرين مورد آقاي مجتبی سميعی‌نژاد وبلاگ‌نويس جوان ايرانی است كه اكنون پس از دومين بار دستگيری به ارتداد متهم شده است. مجازات ارتداد در ايران اعدام است و تا كنون بسياری از مخالفين ايران فقط به جرم ارتداد اعدام شده اند.

- و تقریبا همه روزه اخبار و گزارشاتی در خصوص موارد ذکرشده ازسوی خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود.از اینرو کانون وب‌لاگ‌نویسان ایران – پن‌لاگ خواستار آن ست که سازمان ملل با توسل به تنها اهرم فشار خود یعنی کمیسیون حقوق بشر حکومت ایران را وادار به رعایت اصل نوزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نماید.کانون وبلاگنویسان ایران – پن‌لاگ

1بیان و اندیشه:

Blogger ali گفت:

من ازین بیانیه حمایت میکنم. خواستم تاکید مجدد کنم چون لینک وبلاگ من مدتیه که از ستون سمت راست حذف شده و قاعدتا اسم من اتوماتیک زیر این بیانیه ها نیست.

نویسنده وبلاگ مسافر

7:45 AM  

Post a Comment

<< خانه