3/13/2005

بیانیه پن لاگ به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حاضر در نشست 14-16 مارس 2005 ژنو

خانم‌ها، آقایان؛

اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حاضر در نشست 14 مارس 22 آپریل 2005 ژنوهمان‌گونه که اطلاع دارید دولت ایران ضمن عضویت در سازمان ملل و پذیرش اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که جزئی از تعهدات بین‌المللی این کشور محسوب می‌شود، هم‌چنان بطور گسترده به نقض اصول مصرح در این میثاق جهان شمول پرداخته و نص صریح ماده نوزدهم این میثاق بین‌المللی را که متضمن آزادی بیان و نشر و مبادله آزاد افکار و اندیشه و اطلاعات است مکرر و به طور برنامه‌ریزی‌شده نقض می‌کند.

پس از تعطیلی گسترده‌ی مطبوعات و روزنامه‌ها، جوانان و روزنامه نگاران و نویسندگان با استفاده از تنها روزنه‌ی موجود، یعنی امکانات اینترنتی مانند مقاله نویسی در سایت‌های خبری و هم‌چنین وب‌لاگ‌نویسی اقدام به نشر و انتشار افکار و عقاید خود می‌کنند که این بارهم رژیم با سانسور گسترده‌ی سایت‌های خبری اینترنتی و هم‌چنین تعقیب و دستگیری و زندانی کردن وب‌لاگ‌نویسان ‌بار دیگر در صدد نقض اصل نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر که تصریح می‌کند: "هرکس در کسب و اخذ و انتشار اطلاعات با توسل به هر وسیله ممکن آزاد است" برآمده است .

بطوری که هم اکنون :

- احضار و دستگیری وب‌لاگ‌نویسان و روزنامه نگاران منتقد حکومت هم‌چنان ادامه دارد که آخرین مورد آن دستگیری خانم نجمه امید پرور و همسرش محمدرضا نسب عبداللهی زوج وب‌لاگ‌نویس ایرانی است. توجه به وضعیت جسمی خانم نجمه امیدپرور که باردارنیز هست از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.

- احکام بلند مدت حبس برعلیه روزنامه نگاران و وب‌نویسان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بطور مستمر صادر می‌گردد. که آخرین‌اش 14 سال زندان برای آرش سیگارچی روزنامه‌نگار و وب‌لاگ‌نویس جوان ایرانی است.

- اقرارگیری و اعتراف‌گیری با توسل به شکنجه از زندانیان مطبوعاتی و وب‌لاگ‌نویسان با نسبت دادن اتهامات ساختگی و دروغین به ایشان در زندان‌های رژیم هم‌چنان ادامه دارد.

و تقریبا همه روزه اخبار و گزارشاتی در خصوص موارد ذکرشده ازسوی خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود.

از اینرو کانون وب‌لاگ‌نویسان ایران – پن‌لاگ خواستار آن ست که سازمان ملل با توسل به تنها اهرم فشار خود یعنی کمیسیون حقوق بشر حکومت ایران را وادار به رعایت اصل نوزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نماید.

(کانون وبلاگنویسان ایران – پن لاگ)

2بیان و اندیشه:

Blogger ترانه گفت:

بنظرم زمان جلسه اشتباه حساب شده جلسه روز سه شنبه می باشد و سه شنبه 15 مارس است! ترانه

9:34 AM  
Blogger Alireza گفت:

با سلام! دوستان اگر صلاح ميدانيد٬ يک پتيشن جهانی برای اعتراض به کل دستگيريها درست شود

11:47 AM  

Post a Comment

<< خانه