7/16/2005

فراخوان کانون وبلاگ نویسان ایران برای آزادی فوری احمد سراجی

فراخوان کانون وبلاگ نویسان ایران برای آزادی فوری احمد سراجی
طبق اطلاعات رسیده به کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ) احمدسراجی وبلاگ نویس که در سال 82 یک بار دستگیر شده و با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود صبح روز هفتم تیر ماه توسط مامورین وزارت اطلاعات از جلو منزلش به زندان تبریز برده شده و هم اکنون در زندان تبریز زندانی است.

احمد سراجی از هنگام دستگیری در حال اعتصاب غذا به سر میبرد و وضع جسمانی وخیمی دارد. وی فعلا به بهداری زندان تبریز منتقل شده است.

کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ) از همه نهادها و سازمان های بین المللی تقاضا میکند به این دستگیری اعتراض کنند و برای آزادی احمد سراجی و نجات جان او اقدام فوری به عمل آورند.

کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ)

7/09/2005

بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران ((پن لاگ) به مناسبت سالروز قیام هجده تیرماه 1378

بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران ((پن لاگ) به مناسبت سالروز قیام هجده تیرماه 1378

کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ) همراه با همه آزادیخواهان و آزاد اندیشان سالروز قیام خونین تیرماه 1378 را گرامی میدارد.

اعتراض مردم و دانشجویان به بسته شدن یک روزنامه ونقض آزادی بیان با حمله به خوابگاههای دانشجویان و سرکوب شدید تظاهرات و دستگیری صدها تن و زخمی شدن دهها نفر و کشته شدن حداقل یک نفر به طور موقت سرکوب شد اما مبارزه برای کسب حداقل آزادیهای فردی و آزادی بیان هنوز به پایان نرسیده است. هنوز ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان است و هنوز سانسور و اختناق در اینترنت و دررسانه ها مانع خبررسانی و تبادل آزادانه افکار در جامعه است

کانون وبلاگ نویسان ایران(پن لاگ) در سالروز قیام هجدهم تیرماه از همه جوامع داخلی و بین المللی می خواهد که همه توان خود را برای آزادی احمد باطبی؛ منوچهر محمدی و اکبر محمدی دانشجویان در بند که از تیرماه 78 در زندان به سر میبرند و همه زندانیان سیاسی ایران به کار گیرند و بر نقض شدید آزادی بیان و حقوق اولیه انسانی در ایران چشم پوشی نکنند.

کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ)