9/28/2005

راهنمای عملي وبلاگ نويسان و وب نگاران معترض

گزارشگران بدون مرز منتشر کرد :
راهنمايي عملي برای وبلاگ نويسان و وبنگاران معترضوبلاگ به شوق مي آورد، نگران مي کند، مزاحمت ايجاد مي کند، دستگير مي کند. برخي آن را تحقير مي کنند، ديگران آنرا به مثابه ی انقلابي در انفورماتيک مقدس مي دانند. چون به سخن آوردن شهروندان معمولي است، ابزاری مناسب برای بيان آزاد و دفاع از آزادی بيان است.

در کشورهايي که سانسور حکومت مي کند، وقتي که مطبوعات سنتي در سايه ی قدرت روزگار مي گذرانند. غالبا اين وبلاگ نويسان هستند که تنها روزنامه نگاران واقعي محسوب مي شوند، در اين کشورها، گاه تنها آنها هستند که اطلاع رساني مستقل را به پيش مي برند، بي اعتنا به خوشايند حکومت ها و گاه به قيمت به خطر انداختن آزادي شان.

گزارشگران بدون مرز برای همياری با وبلاگ نويسان و وب نگاران راهنمای عملي را تهيه کرده است، با اطلاعاتي عملي و راهيافت هايي فني برای حفظ کردن ناشناس بودن، دور زدن سانسور، و شناخت تکنيک های منطبق بر شرايط مشخص در هر کشور، همچنين راه انداختن وبلاگ با استفاده از بهترين گزينه ها برای شناساندن آن به ديگران و ...... علاوه بر نکاتي در باره ی حفظ اعتبار وبلاگ از طريق رعايت برخي قواعد فني و روزنامه نگارانه.

اول مهر ماه ۱٣٨٤ راهنمايي عملي برای وبلاگ نويسان و وب نگاران معترض انتشار يافته و بر روی سايت گزارشگران بدون مرز نيز مي توان آنرا خواند و يا دانلود کرد. دو بخش اصلي اين راهنما که بيشترين استفاده را برای کاربران ايراني دارد : انتخاب شیوه گذر از فیلتر و وبلاگ نویسی ناشناس به فارسي ترجمه شده است

9/16/2005

جلسه پالتاک کانون وبلاگ نویسان ایران برای مبارزه با سانسور


Paltalk Room: Social Issues -->PenLog

9/12/2005

درخواست از سازمان های بین المللی برای نجات جان زندانیان سیاسی و وب لاگ نویسان

کانون وب لاگ نویسان ایران ( پن لاگ ) اعدام زندانیان سیاسی اسماعیل محمدی فعال 38 ساله کرد و پدر 5 فرزند را شدیدا محکوم میکند ونگرانی خود رااز بالا گرفتن روند اعدام ها در ایران اعلام میدارد.
کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ) در مورد کشتار و تصفیه زندانیان سیاسی به جهانیان هشدار میدهد و از جوامع بین المللی میخواهد که برای نجات جان زندانیان سیاسی از جمله وب لاگ نویسانی که تنها به جرم ابراز عقیده در زندان به سر میبرند اقدام کنند . کانون وب لاگ نویسان ایران (پن لاگ ( خواستار اعزام یک نماینده ویژه سازمان ملل برای رسیدگی فوری به احکام اعدام در ایران می باشد.

کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ )

9/08/2005

کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ) چهارمین سالگرد وبلاگ فارسی را به همه وبلاگ نویسان تبریک میگوید و تشکیل دو کمیسیون خبرنامه و ضد فیلترینگ را به منظور مبارزه با سانسور اعلام میکند.


چهار سال از تولد وبلاگ فارسی میگذرد. وبلاگ نویسی فارسی با توجه به جو سانسور و عدم آزادی بیان در رسانه های عمومی ایران به سرعت به پلاتفرمی برای ترویج اخبار و ابراز آزادانه نظرات بیان شد. بسیاری از وبلاگ نویسان به جرم نوشتن عقاید خود در صفحه شخصی مورد تعقیب و آزار و زندان قرار گرفتند. سینا مطلبی- آرش سیگارچی – محمدرضا نسب عبداللهی و نجمه امیدپرور از جمله این وبلاگ نویسان هستند. مجتبی سمیعی نژاد وبلاگ نویسی که از جرم خود تبرئه شده بود و هر آن امید آزادیش میرفت هنوز در زندان است و طبق اخبار رسیده به پن لاگ یک وبلاگ نویس دیگر به نام احمد سراجی در زندان تبریز در بند است. وبلاگ نویسان بسیاری در شهرهای دیگر ایران نیز مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند. با این ترتیب ایران نه تنها بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران ( از قول گزارشگران بدون مرز) بلکه بزرگترین زندان برای وب نگاران نیز هست.


کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ ) در هجدهم تیرماه ۱۳۸۳ تشکیل شد و اکنون با حدود دویست عضو به بزرگترین نهاد اجتماعی وبلاگ نویسان فارسی تبدیل شده است. پن لاگ از بدو تاسیس در راستای منشور و اساسنامه خود که ترویج آزادی بیان در اینترنت را مهمترین وظیفه پن لاگ میداند برای به وجود آوردن یک فضای آزاد در اینترنت ؛ آگاهی رساندن به جوامع بین المللی از وضعیت وبلاگ نویسی در ایران و آزادی وبلاگ نویسان زندانی تلاش کرده است.


با شدت گرفتن سانسور در اینترنت در ماههای اخیرتقریبا همه سایت های کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ) و اعضای آن در ایران فیلتر شده اند. دسترسی به اخبار و ایی میل ها نیز برای کاربران مشکل شده است. سانسور در اینترنت و جلوگیری از دسترسی به اطلاعات آن هم در عصر انقلاب اطلاع رسانی نشان دهنده ترس و وحشت از آگاهی مردم است.پن لاگ وظیفه خود میداند که درراستای اهداف خود مبارزه با سانسور و خبررسانی را در صدر فعالیت های خود قرار دهد.


وضعیت سانسور هیچگاه کامل نبوده است. حتی سایت‌های سانسور شده از طریق برخی آی‌اس‌پی ها یا در بعضی از شهرها و نقاط کشور قابل دسترسی بودند و هستند که احتمالا این سانسور نیم بند حیله ای است برای جلوگیری از بوجود آمدن یک اتحاد منسجم بر علیه سانسور.


مبارزه با سانسور ممکن و یک امر همه جانبه است . سایت‌های فیلتر شده باید بخشی از فعالیت‌های خود را در راه مبارزه با سانسور متمرکز کنند و دست روی دست نگذارند تا سانسور همه گیرتر شود.بعنوان مثال تهیه لیستی از ‌ آی‌اس‌پی‌هایی که بیشترین سانسور را اعمال می‌کنند و معرفی آنها به کاربران باعث میشود تا چنین شرکت‌هایی از رونق بیفتند.


سکوت و عدم تحرک در مقابل آی اس پی های سانسور کننده آنها را تشویق میکند که سانسور را طبق میل دولت انجام دهند. درصورتی که مقابله فعال با سانسور و حداقل تهیه لیست آی‌اس‌پی‌های مروج سانسور به کاربران باعث خواهد شد که این آی‌اس‌پی‌ها حداقل برای تامین منافع سعی در باز گذاشتن بیشترین سایت‌ها و وبلاگ‌ها کنند. آی‌اس‌پی‌ها که با خوش رقصی برای دولت بجای آوردن کلاه سر می‌آورند به طریقی تشدید کننده، باعث و مروج سانسور و به گونه ای چشم و گوش و دستان رژیم در پروژه سانسور هستند و نباید به آنها اجازه رشد داد.


حدود یک سال و نیم قبل از تشکیل پن لاگ وبلاگ نویسان در یک حرکت جمعی نام آی اس پی های سانسور کننده را اعلام کردند که باعث شد تا حدودی جو سانسور شکسته شود. همین حرکت را اکنون میتوان در ظرفیت کانون وبلاگ نویسان ایران( پن لاگ) با نیروی بیشتری انجام داد.


کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ) مبارزه با سانسور را جدی میگیرد و از دو وجه مختلف به آن پرداخته است:


۱) تشکیل کمیسیون ضد فیلترینگ :

این کمیسیون به منظور افشاگری و تشویق به تحریم آی اس پی های سانسور کننده و یا سایت هایی که با تشویق دولت ایران وبلاگ ها را مسدود میکنند؛ تهیه و توزیع پروکسی برای دیدن سایت ها و کمک به کاربران پن لاگ در ایران برای دسترسی بهتر به اینترنت تشکیل شده است.

کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ) این ظرفیت را دارد که وبلاگ های فیلتر شده و یا مسدود شده را توسط آی اس پی های مختلف از سراسر ایران گزارش کند و تلاش های دولت ایران برای برقراری سانسور در اینترنت را با پخش اخبار- کمک به درست کردن سایت های آینه و طرق دیگر ارتباط خنثی نماید.


۲) راه اندازی سایت خبرنامه پن لاگ:

با توجه به سانسور وسیع سایت های خبری در ایران این سایت به منظور خبر رسانی در اینترنت تشکیل شده است و به طور روزانه یک مجموعه خبری را در اختیار کاربران قرار میدهد. اعضای پن لاگ و دیگر کاربران اینترنت میتوانند با فرستادن خبر به کمیسیون خبرنامه پن لاگ را در این امر یاری کنند. با توجه به فیلترینگ وسیع همه سایت های کانون در ایران به زودی طرق دیگری برای رساندن خبرنامه پن لاگ به علاقمندان دریافت خبر اعلام خواهد شد.


کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ) ضمن تبریک به مناسبت چهار سالگی وبلاگ نویسی فارسی از همه وبلاگ نویسان دعوت میکند که به کانون وبلاگ نویسان ایران بپیوندند و تجارب خود را درزمینه های مختلف در اختیار کار بران کانون و بخصوص دو کمیسیون خبرنامه و ضد فیلترینگ قرار دهند.از سایت های خبری که از بدو تاسیس حامی پن لاگ بوده اند سپاسگزاریم و خواهشمندیم همچنان با پوشش دادن به پن لاگ و گذاشتن لوگوی خبرنامه پن لاگ در سایت خود با کانون وبلاگ نویسان ایران همکاری کنند .


کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ) به مناسبت چهارسالگی وبلاگ فارسی جلسه ای در پالتاک در روز یکشنبه 27 شهریورماه برگزار خواهد کرد. ازهمه وبلاگ نویسان و علاقمندان به آزادی بیان در اینترنت خواهشمندیم در این جلسه شرکت کنند و در تبلیغ این جلسه با ما همکاری کنند. در این جلسه در باره سانسور و فیلترینگ در اینترنت و راههای مقابله با آن بحث خواهد شد. باشد که با همیاری بتوانیم غول سانسور را در ایران به زانو در بیاوریم.


کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ)آدرس صفحه:http://penlog.blogspot.com

خبرنامه پن لاگ: http://penlog-news.blogspot.com

لوگوی خبرنامه پن لاگ:
بزرگ:
http://i12.photobucket.com/albums/a225/penlogi/kh1.gif
کوچک:
http://i12.photobucket.com/albums/a225/penlogi/kh1k.gif

9/06/2005

بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران( پن لاگ) به مناسبت آزادی محمدرضا نسب عبداللهی

کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ) آزادی محمدرضا نسب عبداللهی نویسنده وبلاگ " وب نگار" را به همه وبلاگ نویسان و آزادیخواهان تبریک میگوید. محمدرضا نسب عبداللهی تنها به دليل نوشتن در وبلاگ شخصي اش به "توهين به رهبري و تبليغ عليه نظام" متهم و به شش ماه حبس و يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده و از اسفند ماه گذشته در زندان رفسنجان در بند بود..

کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ) زندانی کردن انسانها به دلیل عقاید و نوشته هایشان را نقض بدیهی ترین حقوق انسانی و منشور بین المللی حقوق بشر میداند و هر گونه پرونده سازی جدید بر علیه محمدرضا نسب عبداللهی و دیگر وب نویسان را محکوم میکند. کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ) از دولت ایران میخواهد که حق آزادی بیان را به رسمیت بشناسد و دیگر وبلاگ نویسان دربند از جمله مجتبی سمیعی تژاد که عیلرغم تبرئه از جرم خود همچنان در زندان به سر میبرد را فورا آزاد کند.

کانون وبلاگ نویسان ایران ( پن لاگ)
.