1/15/2007

نام نویسی نکنید

طرح « ساماندهی» پایگاه های اینترنتی ایرانی ترفند تازه​ی گردانندگان حکومت ايران برای محدود سازی آزادی بيان و عقيده است.حکومت جمهوری اسلامی، در دهه​ی آغازین سده​ی بيست و يکم ودر اوج دگرگونی​های فناوری اطلاعات ، می​کوشد به روش​هايی آشنا، راه بر نشرعقايد و دیدگاه​ها ببندد و به همان روشی که روزنامه​ها را با توقيف فله​ای و دستگيری و زندانی کردن روزنامه نگاران به مرگ مطبوعاتی يا تنفس به شرط خودسانسوری واداشت، پايگاه​های اينترنتی و وبلاگ​های فارسی را نيز به همين سرنوشت دچار کند.کانون وبلاگ نويسان ايران( پن​لاگ) بار ديگر با پافشاری بر ضرورت آزادی بيان، عقيده و حقوق شهروندی، اعلام می​کند که ترفندهای محدود کننده​ی وزارت ارشاد را نمی​پذیرد و برای تصميم گيری درباره​ی انديشه و بيان انديشه هيچ گونه صلاحيتی برای اين وزارت خانه قائل نيست.ازاین رو از همه​ی وبلاگ​نویسان و دارندگان وبگاه​های اینترنتی درخواست می​کنیم از هرگونه همکاری با این وزارت خانه سر باز زنند و ثبت نام نکنند. همان گونه که کتاب سوزی​ها نتوانست راه شکوفایی و سربرآوردن انديشه​های نو را ببندد "ساماندهی" وبلاگ​ها و پايگاه​های اينترنتی، تعطيلی روزنامه ها، دستگيری، آزار و زندانی کردن روزنامه​نگاران و وبلاگ​نويسان نيز بی​گمان نمی​تواند ازگسترش انديشه​های پويا جلوگیری کند.

کانون وب‌لاگ‌نویسان ایران(پن​لاگ)