3/13/2006

بیانیه کانون وبلاگ نویسان دررابطه با سرکوب وحشیانه تجمع مسالمت آمیز زنان در روز زن

کانون وبلاگ نویسان ایران(پن‌لاگ) سرکوب وحشیانه تجمع مسالمت آمیز زنان در پارک دانشجو را محکوم نموده و از سازمان ملل تقاضا دارد نقض گسترده حقوق بشر در ایران را نادیده نگیرند.

در کشوری که "زن بودن" به خودی خود جرم انگاشته شده و کيفرش نيمه‌‌انسان تلقی شدن در کليه قوانین حقوقی و جزایی ، 8 مارس دیگر فقط روز زن نیست روز رهایی انسان، است روز اعتراض به حاملان امپراطوری جهل و خرد ستیزی است. بار دیگر پرچم‌داران تاریک اندیشی بنا به سیاق همیشگی خود به زنان و مردانی که در 17 اسفند 84 در پارک ‌دانشجو گرد آمده بودند تا در تجمعی آرام از "آزادی"، "برابری" و "صلح" سخن بگویند وحشيانه‌يورش بردند و گردهمایی آرام ایشان را با خشونتی بی‌رحمانه سرکوب کردند، که ضرب و جرح خانم سیمین بهبهانی (شاعره کهن سال) نمونه بارز آن وحشیگری است!
کانون وب‌لاگ‌نويسان ایران پن‌لاگ این حرکت مذبوحانه را محکوم نموده و به همه‌ی زنان و مردان آزادی‌خواه به‌ویژه وب‌لاگ‌ نويسانی که با حضورشان در آن گردهمایی به جهانیان نشان دادند راه مردم ایران از اقلیت حاکم بر کشور جدا ست درود می‌فرستد.

امسال نیز روز زن را در حالی پشت سر گذاشتیم که نجمه امید پرور وب‌لاگ‌نويس به اتهام "توهین به خاتمی" و "تبلیغ علیه نظام" به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و توقیف و ضبط اموال محکوم شده؛ همچنین الهام افروتن روزنامه‌نگار بوشهری در وضعیتی نا مشخص در بازداشت به‌سر می‌برد و پرونده‌ی قتل سبعانه‌ی زهرا کاظمی همچنان مفتوح است.

کانون وبلاگ نویسان ایران(پن‌لاگ) از سازمان ملل درخواست مینماید: نقض گسترده حقوق بشر در ایران و به تبع آن نقض حقوق مبتدی زنان ایران که برایشان جنبه حیاتی دارد را نادیده نگرفته و عضویت دولت ایران در سازمان ملل را مشروط به رعایت مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر نمایند.

کانون وبلاگ نویسان ایران(پن‌لاگ)